Ecovinyl w prasie branżowej
– Plast News

Artykuł o nas znalazł się w prasie dedykowanej przetwórcom tworzyw sztucznych, miesięczniku Plast News.